Montfoort Vitaal

Valeriaan 12
3417 RR Montfoort
KvK: 82444757
NL79 RABO 0368872076

Hulp nodig?
Telefoon: 06-53699975

Hoofdcontent

Weinig inkomen

Wil je graag meedoen, maar kun je het deelnemersgeld, cursusgeld of contributie niet betalen? Binnen de gemeente Montfoort kun je een bijdrage krijgen voor de kosten van sport-, culturele en educatieve activiteiten. Dit geldt ook voor de benodigde (sport)kleding en/of het lesmateriaal.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het fonds creërt sportkansen en culturele bezigheden voor kinderen van 4 tot 18 jaar, die opgroeien in gezinnen, waar de financiële middelen ontbreken om bijvoorbeeld lid te worden van een (sport)vereniging. Het Jeugdfonds betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen tot een maximaal bedrag.

Om uw kind aan te melden voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, neemt u per mail contact op met een medewerker van team Welzijn van de SWOM (welzijn@swomontfoort.nl).